K-IK-INV-WV08 - Overbrenging

Dit voorschrift is een praktische leidraad met betrekking tot overbrenging.

De regels voor wanneer overbrenging is toegestaan en aan welke voorwaarden moet worden voldaan, zijn beschreven in Verordening 2019/2123