GDB 669 deel 1

Gemeenschappelijk document van binnenkomst, GDB, uit de Verordening(EG) 669/2009, Bijlage II, deel I