Volledige lijst met goederencodes van hout en houtproducten

Hout en houtproducten vastgesteld in bijlage I van de Verordening (EEG) nr. 2658/87.