Werkhandboek grenscontroleposten en entrepots

Het werkterrein waarvoor dit werkhandboek geldt betreft de officiële controles in Nederlandse grenscontroleposten (GCP’s) en entrepots. De GCP’s zijn gevestigd op of in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van binnenkomst op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Hier vinden controles plaats van levende dieren en/of producten van dierlijke oorsprong teneinde deze in te voeren in – of door te voeren door de EU.

Het team Entrepots en Haven houdt toezicht op de niet EU waardige veterinaire partijen, die opgeslagen/doorgevoerd worden in/door de EU met als uiteindelijke bestemming een derde land, een erkend entrepot of een vaartuig (als scheepsbevoorrading)