Overzicht lopende artikel 24 en artikel 20 onderzoeken in Traces

Op het ‘Overzicht lopende artikel 24 en artikel 20 onderzoeken in TRACES’ wordt vermeld welke land/product/bedrijfscombinaties van producten van dierlijke oorsprong onder een versterkt controleregime vallen aan de buitengrens van de Europese Unie. Het betreft versterkte controles op basis van Richtlijn 97/78/EG, Artikel 24 en eventueel opgelegde controles op basis van Richtlijn 97/78/EG, Artikel 20.

De EU-Commissie (DG SANCO) heeft de bevoegde autoriteiten in de lidstaten de mogelijkheid gegeven om dit overzicht te genereren en ladingbelanghebbenden en importeurs hiermee te informeren. Het overzicht wordt direct vanuit de Data Ware House in TRACES gegenereerd en is gebaseerd op gegevens uit dit systeem. Dit overzicht heeft een vaste opmaak.