Overzicht lopende artikel 24 en artikel 20 onderzoeken in Traces

Op het ‘Overzicht lopende artikel 24 en artikel 20 onderzoeken in TRACES’ wordt vermeld welke land/product/bedrijfscombinaties van producten van dierlijke oorsprong onder een versterkt controleregime vallen aan de buitengrens van de Europese Unie.

De EU-Commissie (DG SANCO) heeft de bevoegde autoriteiten in de lidstaten de mogelijkheid gegeven om dit overzicht te genereren en ladingbelanghebbenden en importeurs hiermee te informeren. Het overzicht wordt direct vanuit de Data Ware House in TRACES gegenereerd en is gebaseerd op gegevens uit dit systeem. Dit overzicht heeft een vaste opmaak.