Instructie onderhoud erkenning Scheepsleverancier

Deze instructie beschrijft het door de NVWA uitgevoerde controleregime, dat toegepast wordt met als doel op verantwoorde wijze toezicht houden op een verleende erkenning Scheepsleverancier volgens Art.13, lid 1; Richtlijn 97/78/EG.