Tijdelijke werkwijze documentcontrole import in verband met COVID-19

Als gevolg van de uitval van het luchtverkeer vanwege COVID-19 is het niet altijd mogelijk om op korte termijn de originele gezondheidscertificaten en vangstdocumentatie in Grenscontrolepost (GCP) Rotterdam in te dienen voor documentencontrole. Om het importproces zo soepel mogelijk
te laten verlopen, kan er tijdelijk op verzoek documentencontrole op kopie plaatsvinden. De voor de zending verantwoordelijke exploitant dient hiervoor een verzoek in en verklaart dat de originele documenten op een later moment ingediend zullen worden. Als de originele documenten niet ingediend worden, zullen er passende maatregelen genomen worden. Per zending zal bekeken worden wat deze maatregelen zijn. Deze werkwijze is ook van toepassing voor zendingen waar vervangcertificaten voor opgemaakt zijn.

Let op: Deze tijdelijke werkwijze is na 1 september 2021 niet meer van kracht.