Kader actieve openbaarmaking NVWA

In het Kader actieve openbaarmaking NVWA staan de algemene afspraken voor het actief openbaar maken van controleresultaten door de NVWA (toezicht én uitvoering) van een individueel bedrijf/instelling of product.

Het kader geldt voor alle trajecten van actieve openbaarmaking per domein/sector. Het gaat om nieuwe groepen controleresultaten volgens de uitgangspunten, vastgelegd in brieven van 14 april 2011, 7 augustus 2012 en 30 oktober 2015 aan de Tweede Kamer.