Privacyreglement experiment lichaamsgedragen camera (bodycam)

Naar aanleiding van de voor de NVWA steeds toenemende incidentie van agressie en geweld tegen met name inspecteurs heeft de directieraad (DIRA) goedkeuring gegeven aan het opzetten en uitvoeren van een experiment met bodycams. Het experiment wordt uitgevoerd in de periode 31 mei t/m 31 augustus 2018.