NVWA-tarieven onderbouwing 2017

Dit rapport beschrijft hoe de tarieven van de NVWA zijn berekend. De activiteiten van de NVWA waar het bedrijfsleven voor betaalt zijn voornamelijk voor keuringen bij import en export en slachthuizen. Voor deze activiteiten gelden verschillende tarieven.