NVWA-tarieven controle voedselveiligheid verse vis en garnalen

De tarieven voor de controles voedselveiligheid verse vis en garnalen verschillen per jaar. Hoe de factuur tot stand komt leest u in onderstaand document. U ontvangt een factuur van de NVWA na afloop van een kalenderjaar.

De tarieven worden berekend op basis van het gemiddelde aantal controle uren van de NVWA over de afgelopen 3 jaren (zie ook Onderbouwing NVWA-tarieven 2016, Onderbouwing NVWA-tarieven 2017 en Onderbouwing NVWA-tarieven 2018). Deze kosten worden vervolgens verdeeld over alle aanvoerders van verse zeevis, schaaldieren, waaronder de Crangon crangon garnalen, en koppotigen (inktvissen).

De NVWA controleert steekproefsgewijs of vis en garnalen die in Nederland worden aangeland voldoen aan de eisen op het gebied van de levensmiddelenhygiëne en minimale versheid. Deze eisen kunt u terugvinden in Verordening (EG) 2406/96.  De NVWA is op grond van EU-regelgeving verplicht deze controles in rekening te brengen.