NVWA-tarieven onderbouwing 2018

De kosten van de activiteiten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden betaald door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV); 47 %, overige departementen onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); 24 % en het bedrijfsleven; 29 % 1 . De activiteiten waar het bedrijfsleven voor betaalt hebben voornamelijk betrekking op keuringen bij import en export, en bij slachthuizen. Voor deze activiteiten gelden verschillende tarieven. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn en dat de kosten volgens bedrijfseconomische principes worden doorberekend.

De tarieven worden jaarlijks geƫvalueerd en bijgesteld.