Fytosanitaire signalering 2004

Met de Rapportage Fytosanitaire Signalering geeft de PD invulling aan het verzoek van de Directie Landbouw om jaarlijks een samenhangend verslag op te leveren over uitgevoerde inspecties,fytosanitaire acties en pest statussen van quarantaineorganismen (Q-organismen). Daarnaastvormt dit rapport voor de PD zelf een bron van informatie welke voor meerdere doeleinden te gebruiken is. Dit rapport geeft een zo volledig mogelijk beeld van de inspectieresultaten die in 2004 behaaldzijn. Deze zijn per sector gepresenteerd in de hoofdstukken 2 t/m 6. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van de informatie van de keuringsdiensten (jaarverslagen).