Fytosanitaire signalering 2005

Voor u ligt het Rapport Fytosanitaire Signalering 2005. Net als vorig jaar doet de PD in dit rapport samenhangend verslag van uitgevoerde inspecties, fytosanitaire acties en pest statussen van quarantaineorganismen. Dit rapport is in eerste instantie bestemd voor de Directies Landbouw en Natuur. Daarnaast vormt dit rapport voor de PD zelf een bron van informatie welke voor meerdere doeleinden te gebruiken is.