Fytosanitaire signalering 2010

Het rapport Fytosanitaire signalering 2010 kunt u hier raadplegen. Sinds 2004 brengt de nVWA jaarlijks verslag uit van uitgevoerde inspecties, vondsten van quarantaineorganismen, andere schadelijke organismen en bestrijdingsacties.