Rapport Fytosanitaire signaleringen 2015

In deze rapportage vindt u onder andere een overzicht van ingaande en uitgaande notificaties, uitgevoerde inspecties op en bestrijdingsacties tegen quarantaineorganismen en andere schadelijke organismen. De quarantaineorganismen zijn gereguleerd op grond van EU-richtlijn 2000/29/EG, of zijn door de NVWA aangewezen als quarantaine waardig.