Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2374 bepaalde eisen bepaalde vruchten uit derde landen

Vaststelling van de omstandigheden voor het verkeer, de opslag en de verwerking van bepaalde vruchten en de hybriden daarvan, van oorsprong uit derde landen, om het binnenbrengen in de Unie van bepaalde schadelijke organismen te voorkomen.