Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/728

van de Commissie van 20 april 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China