Resultaten nalevingsmeting bloembollenteelt 2018

In 2018 is op het gebied van gewasbescherming in de teelt van bloembollen periodiek onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De resultaten staan in dit rapport.