Invoering paspoortplicht voor palmen

Informatie voor kwekers en importeurs van palmen.