Oost-Aziatische boktor versoepeling importinspecties plantmateriaal uit China brief aan importeurs

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de importinspecties voor planten afkomstig uit landen waar de Oost-Aziatische boktor voorkomt met onmiddellijke ingang te versoepelen.