Aardappelmoeheid survey vaststellen van verspreiding van aardappelcysteaaltje

De divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is in 2010 gestart met een survey met het doel de verspreiding van het aardappelcysteaaltje vast te stellen op percelen die in gebruik zijn voor de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen. De survey omvat jaarlijks 0,5% van het areaal waarop in dat jaar dergelijke aardappelen zijn geteeld. De NAK voert de survey namens de NVWA uit.