Richtlijn 98/57/EG

20 juli 1998 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum, bruinrot.