2015/789 EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 mei 2015 geconsolideerde versie

2015/789 EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 mei 2015 geconsolideerde versie betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen.