Overzicht teeltverboden door knolcyperus per gemeente

In dit document vindt u een overzicht van het aantal percelen per gemeente waar een teeltverbod geldt door besmetting met knolcyperus.