Hepatitis E bij varkens NVWA Risicobeoordeling

Onderzoek van het laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de NVWA in 2016 en 2017 bevestigt eerdere signalen dat  erfelijk materiaal van het Hepatitis E-virus voorkomt in varkensbloedproducten die onvoldoende zijn verhit. De huidige aanbevelingen van het Voedingscentrum aan risicogroepen blijven van kracht.

In Nederland en in ons omringende landen wordt sinds 2011 een mogelijk toegenomen incidentie van humane infecties met het hepatitis E-virus waargenomen. De belangrijkste bron van dit virus blijken varkens te zijn. In 2015 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een deskundigenberaad georganiseerd, dat het vermoeden van een toegenomen incidentie van hepatitis E bij de mens in Nederland heeft bevestigd.