Nota publicatie NVWA onderzoek over aanwezigheid Hepatitis E in varkensbloedproducten. Update over onderzoek Hepatitis E (10 juli 2017)

Aanbiedingsbrief van NVWA, Directeur Strategie aan VWS Directeur Directie VGP, EZ Directeur Directie PAV, IGZ Hoofdinspecteur afdeling Curatieve Gezondheidszorg. In deze brief staat een update met betrekking tot het NVWA-onderzoek naar HEV RNA in bloedproducten.

De NVWA heeft de resultaten van genoemd onderzoek recentelijk beschreven in een wetenschappelijke verhandeling die geaccepteerd is voor publicatie in het International Journal of Food Microbiology. Deze publicatie levert geen nieuwe inzichten op ten opzichte van het advies van BuRO uit 2016. Wel is het als internationaal wetenschappelijke beschrijving van het onderzoek een bevestiging van het BuRO-onderzoek. Zo is in dit onderzoek genetisch materiaal van HEV aangetoond in bloedproducten. Overigens is niet onderzocht of het aanwezige HEV daadwerkelijk infectieus is.