Belangrijke veiligheidswaarschuwing ongerookte Coburgerham, Jumbo

In samenspraak met de NVWA vraagt Jumbo consumenten die Jumbo ongerookte Coburgerham met de EAN productcode 23790440000000 hebben gekocht om deze niet te consumeren en terug te brengen naar één van haar winkels. Het betreft een maatregel in verband met de mogelijke aanwezigheid van de salmonella bacterie, aangetoond in een kwaliteitscontrole. Wanneer deze bacterie aanwezig is, kan het consumeren van de genoemde producten een gevaar vormen voor de gezondheid. Vooral bij zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem.

EAN productcode: 23790440000000. Let op: aangezien het hier om een gewichtsartikel gaat waarvan de prijs varieert per verpakking, worden de laatste cijfers van deze productcode - nu 000000 - vervangen door de prijs van het betreffende product. THT: alle THT codes