Belangrijke veiligheidswaarschuwing Hoogvliet carpaccio 100 gram

Hoogvliet waarschuwt voor Hoogvliet carpaccio 100 gram. Tijdens een controle is mogelijke aanwezigheid van de E.coli bacterie geconstateerd. Het eten van een product met deze bacterie kan, indien niet door en door gegaard, vooral een risico vormen voor mensen met een lage weerstand, zoals zieken, zwangeren, ouderen en jonge kinderen. Het betreft uitsluitend verpakkingen met houdbaarheidsdatum 12 april 2019 en batchcode (zie achterzijde etiket) 18782353. Hoogvliet roept consumenten op om de producten die zij reeds in bezit hebben niet te eten en terug brengen naar een Hoogvliet-supermarkt.

Zie ook website Hoogvliet.

Beeld: ©Hoogvliet