Belangrijke veiligheidswaarschuwing gasgeisers MoveFlame 2 en MoveFlame 3 Broyeurfabriek Nederland B.V.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geconstateerd dat de butaan/propaan gasgeisers MoveFlame 2 en MoveFlame 3 niet voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De geisers zijn vanaf 2015 verkocht en worden ook wel aangeduid als JSD20-W03 en JSD12-W03.

Door de NVWA is geconstateerd dat voor beide typen gasgeisers de zogenaamde conformiteitsbeoordelingsprocedure niet of onvoldoende is uitgevoerd. Daardoor kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de betreffende gasgeisers voldoende veilig zijn in het gebruik. Het gebruik van niet-geteste geisers kan onder andere het risico van brand en koolmonoxidevergiftiging met zich meebrengen. Vandaar dat de NVWA adviseert onmiddellijk met het gebruik van de gasgeisers te stoppen. De geisers zijn verkocht door Broyeurfabriek Nederland B.V. en onder de namen: Broyeurspecialist.nl, Broyeur, Move Douchecabine, Moveflame, Megamove.nl, Daewooliving Tech Holland, Waterlove, Broyeurfabriek Nederland en Hormac.

De Broyeurfabriek Nederland B.V. is echter failliet verklaard. Voor vragen kunt u contact opnemen met de curator in het faillissement Broyeurfabriek Nederland B.V.  (zie pdf-bestand brief)

Beeld: ©Broyeurfabriek Nederland B.V.