Belangrijke veiligheidswaarschuwing Delight oplaadbare LED lamp + speaker Kwantum

Kwantum heeft geconstateerd dat bij het opladen met sommige adapters de batterij van de LED lamp + speaker met artikelnummer 0253005 en batch nummer 02311700419 oververhit kan raken. Dit kan gevaar opleveren voor de gebruiker, zoals bijvoorbeeld brand en brandwonden. Het artikel en batch nummer staan op de sticker aan de onderzijde van het artikel. De LED lamp + speaker is verkocht tussen eind juni 2019 en eind augustus 2019. Kwantum verzoekt klanten dit product niet meer te gebruiken en terug te brengen naar een Kwantum winkel.

Zie ook: website Kwantum