Belangrijke veiligheidswaarschuwing Charcoal Primer Water Primark

Primark waarschuwt voor Charcoal Primer Water met serienummer 5350803, verkocht tussen 11 februari en 30 augustus 2019. Tijdens een controle is gebleken dat het product een hoger dan toegestaan gehalte aan aerobe mesofiele bacteriën bevat. Als het product wordt gebruikt op beschadigde huid of in contact komt met de ogen, kan het mogelijk infecties of irritatie veroorzaken. Klanten wordt verzocht te stoppen met het gebruik van dit product en terug te brengen naar een Primark winkel.

Zie ook website Primark

©Primark