NVWA verhaalt kosten vernietigen verboden middelen op kweker

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat bijna 500 liter niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen vernietigen op kosten van een boomkweker in de provincie Noord-Brabant. Een inspecteur trof ruim 80 verpakkingen met middelen tegen onkruid aan op de kwekerij. De NVWA maakt ook een rapport van bevindingen op, dat kan leiden tot een bestuurlijke boete.

Jerrycans met gewasbeschermingsmiddelen
Beeld: ©NVWA

Een inspecteur bezocht de boomkwekerij na een melding dat op het bedrijf gewasbeschermingsmiddelen werden gebruikt die niet (meer) zijn toegelaten in Nederland. Op de zolder van een bedrijfspand trof de inspecteur inderdaad 83 verpakkingen met in totaal 485 liter inmiddels verboden herbiciden aan. Het gaat om middelen tegen onkruid die sinds 2020 niet meer gebruikt mogen worden in Nederland. De aangetroffen middelen zijn afgevoerd en zullen worden vernietigd. De kosten daarvan verhaalt de NVWA op de kweker.

Vermoedelijk wilde de kweker middelen 'hamsteren' om ze te kunnen blijven gebruiken. Daarom onderzoekt de NVWA ook de bedrijfsadministratie. Mocht daaruit blijken dat de kweker de middelen na het vervallen van de toelating nog heeft gebruikt, dan legt de NVWA daar eveneens een bestuurlijke boete voor op. In dat geval maakt de NVWA ook melding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat heeft mogelijk gevolgen voor subsidie die de kweker ontvangt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Risico niet-toegelaten middelen

Door het gebruik van niet toegelaten middelen of het onjuist gebruik van toegelaten middelen kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu. In Nederland mogen alleen in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de toelating wordt ook vermeld hoe het middel gebruikt mag worden. Toegelaten middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88