Export paarden in coronatijd

De NVWA biedt al exportcertificering voor paarden aan vanuit tijdelijke exportlocaties. Vanaf juni 2020 breiden we de mogelijkheden uit. U kunt nu ook weer paarden exporteren vanaf uw eigen bedrijf en voor derden. Hieronder leest u wat u voor beide opties moet regelen.

Documenten opsturen

Om u sneller van dienst te zijn, vragen we u van tevoren een aantal documenten (protocollen) in te vullen en op te sturen. U moet ook een eigen traces- en/of een E-cert-account hebben. Wij streven ernaar uw aanvraag binnen een week te beoordelen.

Let op: Dit is enkel bedoeld voor paardenhandelaren die regelmatig meerdere paarden exporteren.. Exportcertificering vanaf particuliere locaties is nog niet mogelijk. Als particulier kunt u zich richten tot een tijdelijke exportlocatie om uw paard te laten certificeren.

Wij zetten geen certificaten in traces of E-cert voor u klaar. U dient zelf over een tracesaccount en/of E-cert-login te beschikken en deze ook zelf in te vullen.

Paardenexport vanuit oorsprongsbedrijf

Wilt u vanaf uw bedrijf paarden exporteren? Dan moet u het COVID-19 protocol Paardenexport vanuit oorsprongsbedrijf downloaden, invullen, opslaan en naar ons mailen. En als u met isolatie werkt, dan geldt dat ook voor het protocol exportisolatie.

U kunt de protocollen downloaden, openen met Word, invullen, opslaan en daarna de ingevulde documenten naar ons mailen.

Hoe moet het mailtje eruit zien?

Vul in het mailtje bij Onderwerp in: Exportcertificering paard vanuit <naam bedrijf>.

Vermeld in het bericht de volgende gegevens:

  • Naam bedrijf, adres en contactgegevens
  • Ik wil paarden exporteren vanuit oorsprongsbedrijf 
  • Voeg de ingevulde en ondertekende documenten bij

Na ontvangst van uw documenten doen wij eerst een check op volledigheid. Wij streven ernaar uw aanvraag binnen een week te beoordelen.

De eerste inspectie

Onze dierenarts controleert bij de eerste inspectie of plattegrond en routing kloppen en of we veilig kunnen werken. Deze tijd brengen we in rekening. U dient hiervoor 15 minuten extra tijd bij uw aanvraag op te tellen.

De paarden moeten minimaal 48 uur vóór het geplande vertrek aanwezig zijn op het bedrijf van oorsprong.

Paardenexport met aanwijzing als tijdelijke exportlocatie

Wilt u ook voor derden paarden exporteren en ‘verzamelt’ u paarden voor export? Dan moeten wij u eerst aanwijzen als tijdelijke exportlocatie. U komt hier alleen voor in aanmerking als u regelmatig en in grotere aantallen paarden exporteert voor uw eigen bedrijf en voor derden. Dat betekent concreet dat u telkens blokken van minimaal 2 uren dient aan te vragen voor de keuringswerkzaamheden.

Wij hebben een aantal standaarddocumenten voor u gemaakt om in te vullen. Deze kunt u hieronder downloaden.

U kunt de protocollen downloaden, openen met Word, invullen, opslaan en daarna de ingevulde documenten naar ons mailen. Vergeet niet elke document te ondertekenen.

Hoe moet het mailtje eruit zien?

Vul in het mailtje bij Onderwerp in: Exportcertificering paard vanuit <naam bedrijf>.

Vermeld in het bericht de volgende gegevens:

  • Naam bedrijf, adres en contactgegevens
  • Ik wil worden aangewezen als tijdelijke exportlocatie.
  • Voeg de ingevulde en ondertekende documenten bij.

Na ontvangst van uw documenten doen wij eerst een check op volledigheid. Wij streven ernaar uw aanvraag binnen een week te beoordelen.

De eerste inspectie

Onze dierenarts controleert bij de eerste inspectie of plattegrond en routing kloppen en of we veilig kunnen werken. Deze tijd brengen we  in rekening. U dient hiervoor 30 minuten extra tijd bij uw aanvraag op te tellen.

De paarden hoeven niet al 48 uur voor vertrek aanwezig te zijn.