Continuïteit voedselvoorziening prioriteit voor werkzaamheden NVWA (19 maart 2020)

Als gevolg van de maatregelen in verband met de bestrijding van het coronavirus geeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) prioriteit aan keuringswerkzaamheden en certificering ten behoeve van de voedselvoorziening.

De NVWA zet de beschikbare capaciteit daartoe zo flexibel mogelijk in. Daarbij wordt de werkwijze zodanig aangepast dat medewerkers de maatregelen in verband met de bestrijding van het coronavirus in acht kunnen nemen. Inspecties op het gebied van de publieke domeinen productveiligheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid worden risicogericht uitgevoerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld belangrijke meldingen en signalen zoveel mogelijk opgepakt worden.

Veiligheid medewerkers NVWA

De NVWA stuurt zelf geen medewerkers op pad die verkoudheidsklachten hebben, hoesten of koorts hebben. Zij mogen niet naar het werk komen en moeten sociale contacten beperken tot 24 uur nadat de klachten verdwenen zijn. Deze medewerkers mogen dus ook geen inspecties uitvoeren.
Bedrijven waar inspecties of keuringen worden uitgevoerd zijn er verantwoordelijk voor dat inspecteurs van de NVWA op een goede en veilige manier hun werk kunnen doen. Deze bedrijven vragen wij om maatregelen te treffen.

Dat betekent onder meer dat er een mogelijkheid moet zijn om handen te desinfecteren en dat er voldoende afstand (richtlijn 1,5 meter) tot de NVWA-medewerker gehouden moet worden. De NVWA voert geen werkzaamheden uit op locaties waar mensen met klachten van verkoudheid, hoesten of koorts aanwezig zijn.

Verder voert de NVWA geen inspecties of werkzaamheden uit op locaties waar COVID-19-patiënten in isolatie of quarantaine zijn. Onze inspecteurs nemen kort voor de inspectie telefonisch contact op met de locatie om dit te checken, tenzij er moverende redenen zijn om dit niet te doen.

Keuringen dierlijke sectoren

Tot op heden zijn er voldoende medewerkers van de NVWA en de stichting Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) beschikbaar om keuringswerkzaamheden in de slachthuizen (PM-keuring en AM-keuring) uit te voeren. Als er door de maatregelen rond het coronavirus of door uitval door ziekte minder medewerkers beschikbaar zijn om keuringen uit te voeren, wordt de beschikbare capaciteit ingezet op die plaatsen in de vleessector waar deze het meeste rendement oplevert.

De NVWA maakt deze keuze omdat het belangrijk is dat de voedselvoorziening op niveau blijft. Het kan hierdoor in de toekomst voorkomen dat keuringsaanvragen van slachthuizen die minder dan 10 dieren per dag slachten niet kunnen worden geaccepteerd. Als er in een slachthuis geen AM- en PM-keuringen uitgevoerd kunnen worden door uitval van medewerkers kunnen er in het slachthuis dus tijdelijk geen dieren geslacht worden.

De NVWA heeft regelmatig overleg met brancheorganisaties in de dierlijke sector om te zorgen dat voedselproductie en bedrijfsvoering zoveel mogelijk gecontinueerd blijft.

Andere keuringsdiensten

De plantaardige keuringsdiensten hebben aangeven dat zij de continuïteit van inspecties nog kunnen waarborgen. Dit betekent dat de plantaardige keuringsdiensten import- en exportinspecties blijven verrichten en toezicht blijven houden op de afgifte van plantenpaspoorten ten behoeve van het interne EU-verkeer van gereguleerde gewassen.

Ook de werkzaamheden van het COKZ voor de zuivel- en pluimveesector worden op de gebruikelijke wijze uitgevoerd. Om aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te voldoen is de werkwijze wel aangepast. Dat is in goed overleg met het bedrijfsleven gebeurd.