Maatregelen bij bezoek medewerker NVWA (11 mei 2020)

Medewerkers van de NVWA verplaatsen zich regelmatig van bedrijf naar bedrijf, waarbij meerdere contacten met mensen plaats vinden. Om de mensen in uw bedrijf, maar ook onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het Coronavirus vragen wij van u een aantal maatregelen.

Maatregelen op uw bedrijf

  • Bied de medewerker bij betreden/verlaten van uw bedrijf een mogelijkheid om de handen te desinfecteren.
  • Geef de medewerker van de NVWA geen hand.
  • Zorg voor een goed functionerende handenwasgelegenheid met voldoende zeep.
  • Houd voldoende afstand (richtlijn minimaal 1,5 meter) tot de NVWA-medewerker.
  • Maak de afstand tot de NVWA-medewerker zo groot mogelijk als de inrichting van de werksituatie deze 1,5 meter niet toelaat. Span u daarvoor maximaal in. Richt eventueel  processen of omstandigheden anders in. Of neem aanvullende maatregelen om besmettingsrisico tegen te gaan.
  • Medewerkers van uw bedrijf met verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius), koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid, moeten thuis blijven. Bij aanwezigheid van medewerkers, die deze symptomen vertonen, is de NVWA-medewerker gemachtigd te vertrekken van uw bedrijf.

Administratieve werkzaamheden op uw bedrijf

Hou rekening met het volgende als  NVWA-medewerkers (administratieve) werkzaamheden op uw  bedrijf verrichten:

  • Bied een werkplek waarbij het aantal aanwezige mensen maximaal beperkt is. Zorg dat in deze ruimte de afstand tot de NVWA-medewerker minimaal 1,5 meter is.
  • Houd de apparatuur en de werkplek waar de NVWA-medewerker gebruik van maakt op uw bedrijf graag zo hygiënisch mogelijk.

Deze maatregelen zijn belangrijk om de uitbraak van het Coronavirus maximaal te kunnen controleren. Hartelijk dank voor uw medewerking.