(Huis)dieren en corona (COVID-19)

De kans is erg klein dat honden, katten, kippen of varkens besmet raken met het nieuwe coronavirus. Wel zijn er wereldwijd en in Nederland enkele gevallen bekend van dieren die besmet zijn geweest.

Wat te doen bij coronaklachten

Ontwikkelen dieren klachten die lijken op corona, zoals ernstige benauwdheid of diarree? En is er intensief contact geweest met een corona (verdachte of besmette)-patiënt? Dan kan de eigenaar telefonisch contact opnemen met de eigen dierenarts. De dierenarts beoordeelt vervolgens de zieke huisdieren. De dierenarts moet bij een coronaverdenking de NVWA inschakelen.

Maatregelen huisdieren bij besmetting

Voor huisdieren geldt dat besmette dieren zo veel mogelijk binnen moeten blijven in thuisquarantaine. Ze mogen met uitlaten niet los lopen, de ontlasting moet worden opgeruimd en ze mogen ook geen contact hebben met andere dieren.

Rol NVWA

De NVWA registreert meldingen en beoordeelt per geval of diagnostisch onderzoek nodig is. Doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over het coronavirus. De NVWA werkt hierbij onder andere samen met het RIVM voor verdenkingen bij mensen. Voor verdenkingen bij dieren werken we samen met Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

Situatie in Nederland

Bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de NVWA zijn enkele meldingen binnengekomen van zieke huisdieren (katten en een hond) uit gezinnen waar vermoedelijk corona circuleert. Op 12 mei 2020 is gebleken dat bij een hond van een COVID-19-patiënt antistoffen tegen het virus zijn aangetroffen. Dit betekent dat dit dier besmet is geweest met het virus.

Dat honden besmet kunnen worden met corona wisten we al; eerdere meldingen over besmette honden kwamen uit Hong Kong.

Advies RIVM

Er is op dit moment geen reden het bestaande RIVM-advies over COVID-19 en de omgang met huisdieren te wijzigen. Het is belangrijk dat eigenaren van huisdieren het volgende advies opvolgen:

  • Patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 moeten uit voorzorg contact met hun dieren vermijden
  • Zieke dieren van patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 moeten zo veel mogelijk binnen blijven.

Besmette nertsenbedrijven geruimd

De met corona besmette nertsenbedrijven worden sinds zaterdag 6 juni 2020 geruimd. Deskundigen geven aan dat het virus kan blijven circuleren op de besmette bedrijven. Dit betekent een bedreiging voor de gezondheid van dieren en mensen. Eerder zijn voor alle nertsenbedrijven in Nederland landelijke maatregelen genomen, zoals een vervoersverbod en een bezoekersverbod. Deze maatregelen blijven van kracht.

Maatregelen op alle nertsenbedrijven

Vanaf 20 mei 2020 geldt voor alle nertsenbedrijven een vervoersverbod voor de nertsen en de mest van nertsen en een bezoekverbod voor de stal. Nertsenhouders moeten ook zorgen dat andere dieren zoals honden, katten en fretten het bedrijf niet verlaten en niet kunnen binnenkomen.

De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. En is op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.

Testen medewerkers nertsenbedrijven

Medewerkers van nertsenbedrijven met COVID-19-achtige klachten hebben het advies gekregen om contact op te nemen met de GGD en zich te laten testen.

Katten op nertsenbedrijven die besmet zijn geweest

Sinds eind april zijn er op verschillende nertsenbedrijven besmettingen van COVID-19 geconstateerd. Op en rond 2 nertsenbedrijven is onderzoek gedaan naar de infectie bij nertsen. Het doel van dit onderzoek was meer inzicht te krijgen in het virus, de verspreiding van het virus van mens op dier, tussen dieren en van dier op mens.

In het onderzoek zijn ook boerderijkatten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij 7 van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dat betekent dat de boerderijkatten besmet zijn geweest. Bij 1 van de positieve katten werd in het onderzoek ook virus aangetoond. De hoeveelheid aangetoond virus is echter waarschijnlijk te gering om de genetische code te kunnen ontrafelen. Het virus is bij de andere 6 katten niet aangetoond.

Het is niet vast te stellen op welke wijze de katten de infectie hebben opgelopen. Het onderzoek naar de katten op de besmette bedrijven loopt nog. Deskundigen adviseren de nertsenhouders om boerderijkatten op besmette nertsenbedrijven zoveel mogelijk binnen het bedrijf of op het erf te houden.

Mogelijke dier-op-mensbesmetting op nertsenbedrijf

In Nederland zijn 2 meldingen van mogelijke dier-op-mensbesmetting op een nertsenbedrijf waar nertsen besmet waren met het virus. Twee medewerkers van twee bedrijven hebben de nertsen verzorgd toen nog niet bekend was dat de dieren besmet waren. Mogelijk liepen de medewerkers via de nertsen het virus op. Medewerkers van besmette nertsenbedrijven hebben het advies gekregen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Situatie wereldwijd

Wereldwijd is er melding gemaakt van een aantal incidentele gevallen van honden en katten uit Hong Kong, de Verenigde Staten, België, Frankrijk, Spanje en Duitsland die positief testten op corona. Bij al deze gevallen was de eigenaar van het dier corona-positief en is overdracht van een besmet persoon naar het dier de meest waarschijnlijke route geweest. In een dierentuin in New York vertoonden 4 tijgers en 3 leeuwen milde luchtwegklachten; 1 tijger werd getest en bleek positief voor corona.

Meer informatie