(Huis)dieren en corona (COVID-19)

De kans is erg klein dat honden, katten, kippen of varkens besmet raken met het nieuwe coronavirus. Wel zijn er wereldwijd en in Nederland enkele gevallen bekend van dieren die besmet zijn geweest.

Wat te doen bij coronaklachten

Ontwikkelen dieren klachten die lijken op corona, zoals ernstige benauwdheid of diarree? En is er intensief contact geweest met een corona (verdachte of besmette)-patiënt? Dan kan de eigenaar  telefonisch contact opnemen met de eigen dierenarts. De dierenarts beoordeelt vervolgens de zieke huisdieren. De dierenarts moet bij een coronaverdenking de NVWA inschakelen.

Maatregelen huisdieren bij besmetting

Voor huisdieren geldt dat besmette dieren zo veel mogelijk binnen moeten blijven in thuisquarantaine. Ze mogen met uitlaten niet los lopen, de ontlasting moet worden opgeruimd en ze mogen ook geen contact hebben met andere dieren.

Rol NVWA

De NVWA registreert meldingen en beoordeelt per geval of diagnostisch onderzoek nodig is. Doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over het coronavirus. De NVWA werkt hierbij onder andere samen met het RIVM.

Situatie in Nederland

Bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de NVWA zijn enkele meldingen binnengekomen van zieke huisdieren (katten en een hond) uit gezinnen waar vermoedelijk corona circuleert. Op 12 mei 2020 is gebleken dat bij een hond van een COVID-19-patiënt antistoffen tegen het virus zijn aangetroffen. Dit betekent dat dit dier besmet is geweest met het virus.

Dat honden besmet kunnen worden met corona wisten we al; eerdere meldingen over besmette honden kwamen uit Hong Kong.

Advies RIVM

Er is op dit moment geen reden het bestaande RIVM-advies over COVID-19 en de omgang met huisdieren te wijzigen. Het is belangrijk dat eigenaren van huisdieren het volgende advies opvolgen:

Patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 moeten uit voorzorg contact met hun dieren vermijden

Zieke dieren van patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 moeten zo veel mogelijk binnen blijven. 

Katten op nertsenbedrijven die besmet zijn geweest

Sinds eind april zijn er op verschillende nertsenbedrijven besmettingen van COVID-19 geconstateerd. Op en rond 2 nertsenbedrijven is onderzoek gestart naar de infectie bij nertsen. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in het virus, de verspreiding van het virus van mens op dier, tussen dieren en van dier op mens.

In het onderzoek zijn ook 11 zwerfkatten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij 3 van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dat betekent dat de zwerfkatten besmet zijn geweest. Het virus zelf is niet aangetoond. Het is niet vast te stellen op welke wijze de katten de infectie hebben opgelopen. Het onderzoek naar de katten op de besmette bedrijven loopt nog. Deskundigen adviseren de nertsenhouders om ‘boerderijkatten’ op besmette nertsenbedrijven zoveel mogelijk binnen het bedrijf of op het erf te houden.

Mogelijke dier-op-mensbesmetting op nertsenbedrijf

In Nederland is 1 melding van een mogelijke dier-op-mensbesmetting op een nertsenbedrijf waar nertsen besmet waren met het virus. Een medewerker van het bedrijf heeft de nertsen verzorgd toen nog niet bekend was dat de dieren besmet waren. Mogelijk liep de medewerker via de nertsen het virus op. Inmiddels worden medewerkers van besmette nertsenbedrijven geadviseerd persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. En is op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.

Meer informatie over de stand van zaken onderzoek Covid-19 naar nertsenbedrijven vindt u op de website van de rijksoverheid.

Situatie wereldwijd

Wereldwijd is er melding gemaakt van een aantal incidentele gevallen van honden en katten uit Hong Kong, de Verenigde Staten, België, Frankrijk, Spanje en Duitsland die positief testten op corona. Bij al deze gevallen was de eigenaar van het dier corona-positief en is overdracht van een besmet persoon naar het dier de meest waarschijnlijke route geweest. In een dierentuin in New York vertoonden 4 tijgers en 3 leeuwen milde luchtwegklachten; 1 tijger werd getest en bleek positief voor corona.

Meer informatie