Versoepelde toegang desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Door COVID-19 is er meer vraag naar desinfectiemiddelen, ook buiten de zorg. De overheid zorgt ervoor dat deze desinfectiemiddelen tijdelijk beschikbaar zijn. Wij bieden u een overzicht van de vrijstellingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Ook zien wij er op toe dat desinfectiemiddelen aan de eisen voldoen voor gebruik tegen het coronavirus.

Meteen naar

Aanbieden desinfectiemiddelen voor gebruik buiten de zorg

Als producent of distributeur mag u handdesinfectiemiddelen tijdelijk aanbieden aan werkgevers buiten de zorg. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. Dit heeft IenW op 16 juni 2020 bekendgemaakt.

U mag onder die voorwaarden de volgende desinfectiemiddelen inzetten tegen het corona-virus:

  • Handdesinfectiemiddelen met een virusclaim die zijn toegelaten door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb)
  • Handdesinfectiemiddelen zonder een virusclaim die door het Ctgb zijn toegelaten, maar wél voldoende werking hebben tegen virussen
  • Handdesinfectiemiddelen die geen toelating van het Ctgb hebben en voldoende werking hebben tegen het corona-virus.

Voorwaarden voor vrijstelling desinfectiemiddelen

De desinfectiemiddelen die onder de vrijstellingen vallen zijn alleen bestemd voor professioneel gebruik. Daarmee bedoelen we: gebruik in een bedrijfs- en beroepsmatige omgeving. Het kan dus zijn dat uw medewerkers de toegestane desinfectiemiddelen gebruiken. Of dat u de toegestane desinfectiemiddelen voorschrijft of aanbiedt aan klanten en bezoekers. Bijvoorbeeld:

  • handdesinfectiemiddelen die winkels of horeca bij de ingang aanbieden
  • handdesinfectiemiddelen die in gebruik zijn bij een levensmiddelenproductiebedrijf

Vrijstelling geldt dus niet voor desinfectiemiddelen voor particulier gebruik in de privésfeer. Zie daarvoor onze algemene informatie over Desinfectiemiddelen en het coronavirus.

Vrijgestelde oppervlakte-desinfectiemiddelen zijn alleen toegestaan voor gebruik door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie.

Aanvullende vrijstellingen tot en met 4 maart 2021

In september 2020 verliepen de vrijstellingen van 16 juni 2020. Daarop heeft IenW nog één keer 6 vrijstellingen afgegeven, door aanhoudende mogelijke tekorten. De vrijstellingen gelden alleen voor de bestrijding van COVID-19. Ze gelden tot en met 4 maart 2021.

Overzicht vrijstellingen

Desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik buiten de zorg vallen onder de volgende vrijstellingen:

NVWA en andere toezichthouders

Toezichthouders op desinfectiemiddelen zijn:

  • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De NVWA ziet erop toe dat desinfecterende middelen aan alle eisen voldoen, waaronder veiligheid, juiste samenstelling en juiste etikettering. Ook controleren wij of de middelen zijn toegelaten op de Nederlandse markt. Voorbeelden van desinfecterende middelen zijn:

  • desinfecterende handgels of vloeistoffen voor consumenten
  • professionele desinfectiemiddelen, gebruikt in sectoren waar de NVWA regulier toezicht houdt.

IGJ ziet toe op desinfectiemiddelen bedoeld voor de professionele gebruiker in de zorg.
ILT ziet toe op de verhandeling van professionele desinfectiemiddelen tussen bedrijven.

Meer informatie