Versoepelde toegang desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Niet alleen in de zorg, maar ook door andere sectoren die voorheen nauwelijks desinfectiemiddelen gebruikten.

Om tekorten te voorkomen, verleent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tijdelijke vrijstellingen zodat deze middelen nu ook toegankelijk worden voor een breder professioneel gebruik. Producenten kunnen onder bepaalde voorwaarden hun handdesinfectiemiddelen nu ook tijdelijk aanbieden aan werkgevers buiten de zorg. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 16 juni 2020 bekend gemaakt.

Door de tijdelijke vrijstellingen mogen naast de door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) toegelaten middelen met een virusclaim ook niet voor dit gebruik toegelaten desinfectiemiddelen via de vrijstellingen worden ingezet tegen het coronavirus.

In een besluit van het ministerie van IenW van 11 juni 2020 zijn toegelaten handdesinfectiemiddelen met een virusclaim tijdelijk vrijgesteld voor gebruik door alle professionele gebruikers in alle sectoren. Ook is in dat besluit de werkingssfeer van een aantal eerdere vrijstellingen uitgebreid naar gebruik in alle professionele sectoren.  Daarnaast is op 16 juni 2020 een vrijstelling verleend voor handdesinfectiemiddelen op basis van minimaal 70% (v/v) alcoholen. Deze is direct van toepassing op alle professionele sectoren. De vervaldata van de vrijstellingen zijn te vinden in de besluiten.

Onder de uitbreiding en de nieuwe vrijstellingen valt het gebruik door medewerkers van een bedrijf, maar ook het voorgeschreven gebruik van desinfectiemiddelen door klanten en bezoekers in de bedrijfsomgeving van die medewerkers. Denk hierbij aan handdesinfectiemiddelen die gebruikt moeten worden bij toegang tot een winkel of horecagelegenheid, of bij een levensmiddelenproductiebedrijf. Deze middelen zijn alleen bestemd voor professioneel gebruik en niet voor particulier gebruik in de privésfeer. Zie ook Desinfectiemiddelen en het coronavirus.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn de toezichthouders op desinfectiemiddelen. De NVWA ziet toe op de deugdelijkheid en toelating van desinfecterende middelen, zoals desinfecterende gels of zepen, bedoeld voor de consument  en op het gebruik van professionele desinfectiemiddelen in sectoren waar de NVWA regulier toezicht houdt. De IGJ ziet toe op desinfecterende zepen en gels bedoeld voor de professionele gebruiker in de zorg en ILT op de verhandeling van de professionele producten tussen bedrijven.

Meer informatie:

Op de pagina Vrijstellingen desinfectiemiddelen van het Ctgb staan alle vrijstellingen en de betreffende middelen.

Zie  ook de vraag- en antwoord pagina van het Ctgb.

Bedrijf? Informeer ILT als u handdesinfectiemiddelen produceert onder de tijdelijke vrijstelling

Deskundigenverklaring virale desinfectantia corona t.b.v. horeca (website RIVM)