Toezicht coronamaatregelen horeca (28 april 2021)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt vanaf 28 april 2021 toezicht op coronamaatregelen door horecaondernemers.

Burgers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij zich houden aan de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Van horecaondernemers wordt verwacht dat zij zich houden aan de voorwaarden om veilig terrasbezoek mogelijk te maken.

NVWA-inspecteurs controleren of horecaondernemers zich houden aan de regels met betrekking tot voedselveiligheid. Daarnaast zullen zij tijdelijk toezien op de naleving van de coronamaatregelen door ondernemers.

Leven ondernemers en/of burgers de coronamaatregelen op de terrassen niet goed na, dan spreken de NVWA-inspecteurs de ondernemer aan op zijn verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen en zo de veiligheid te borgen. Ook melden NVWA-inspecteurs dit bij het lokale bevoegde gezag (gemeente/politie).

Belangrijkste COVID-maatregelen buitenterrassen

Zie Rijksoverheid voor een overzicht van alle regels die gelden.