Abrikozenpitten (31 januari 2018)

Naar aanleiding van een ziektegeval eind 2017 waarbij een man ernstig ziek werd na het eten van een zakje abrikozenpitten, heeft de NVWA aanvullend onderzoek verricht. Abrikozenpitten bevatten chemische stoffen (cyanogene glycosiden) die van nature voorkomen. Deze stoffen zijn giftig als je er teveel van binnenkrijgt. De pitten mogen verhandeld worden als zij voldoen aan de wettelijk toegestane maximum limiet voor waterstofcyanide.

Het is de verantwoordelijkheid van levensmiddelenbedrijven om veilig voedsel op de markt te brengen, dat voldoet aan de wettelijke eisen. Uit onderzoek van de NVWA blijkt vandaag dat het gehalte in een door de betrokkene bewaard restant van de gekochte abrikozenpitten van december 2017 de wettelijke maximum limiet van 20 mg/kg die sinds juli 2017 van kracht is, ruimschoots overschrijdt. Het bedrijf dat de betreffende partij verkocht heeft, heeft na het incident direct alles van deze partij uit de markt gehaald. Nu blijkt dat het gehalte aan waterstofcyanide zo hoog is, heeft de NVWA het bedrijf met spoed opgedragen alsnog een publiekswaarschuwing af te geven.

De NVWA was ondertussen begonnen met een naleefmeting in abrikozenpitten die op de Nederlandse markt zijn. Hiertoe zijn monsters abrikozenpitten genomen die bij het RIKILT worden geanalyseerd op waterstofcyanide. Bij overschrijdingen van de wettelijke maximum limiet treedt de NVWA direct handhavend op. Als het nodig is zal de NVWA een publiekswaarschuwing uit laten gaan.