Reactie NVWA op rapport arseen in rijstproducten voor baby’s van foodwatch (02 december 2017)

Arseen is een stof die in het milieu en in de bodem voorkomt. Dat er arseen in ons voedsel terecht komt is onvermijdelijk. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het gehalte aan arseen in ons voedsel zo laag mogelijk is, zodat consumenten daaraan zo weinig mogelijk worden blootgesteld.

Arseen komt in het milieu in 2 vormen voor, de organische en de anorganische vorm. Deze laatste vorm van arseen is de schadelijke vorm. In rijst komt meer anorganisch arseen voor dan organisch arseen. Vandaar dat vanaf 1 januari 2016 er een wettelijke maximum-limiet van kracht is voor anorganisch arseen in rijst en rijstproducten. Voor rijstgrondstoffen die verwerkt worden in levensmiddelen voor baby’s en peuters geldt een aparte, lagere, maximum limiet van 0,1 mg/kg. De NVWA meet al enkele jaren het totale arseengehalte, en vanaf het najaar 2017 ook het gehalte aan anorganisch arseen, in rijst en rijstproducten. Bij deze onderzoeken zijn ook monsters van producten voor baby’s en peuters meegenomen. De NVWA heeft tot nu toe geen indicatie dat de wettelijke limiet wordt overschreden.

Uit de resultaten van foodwatch blijkt dat in 6 van de 24 monsters rijstproducten het gehalte aan anorganisch arseen in rijstproducten voor baby’s en peuters regelmatig boven de wettelijke maximum-limiet ligt. Ook zijn er in een aantal monsters gehaltes gevonden net onder de maximum-limiet.De gehaltes die foodwatch vindt in monsters waar de wettelijke limiet wordt overschreden liggen niet heel ver boven de maximum-limiet.De NVWA zou bij dergelijke gehaltes niet handhavend kunnen optreden, omdat de NVWA rekening moet houden met meetonzekerheid (in dit geval 20%).

Desondanks zijn de bevindingen van foodwatch een signaal dat de NVWA zal meenemen in haar toezicht. Levensmiddelenbedrijven moeten er voor zorgen dat de producten die zij op de markt brengen aan de wettelijke eisen voldoen. In een aantal monsters in het foodwatch-onderzoek zijn gehaltes net boven de wettelijke limiet gevonden of net eronder. Dat duidt er op dat bedrijven de verantwoordelijkheid niet altijd voldoende nemen. Levensmiddelenfabrikanten moeten ervoor zorgen dat zij grondstoffen inkopen die veilig zijn en die aan de wettelijke eisen voldoen. De NVWA is begonnen met inspecties op het proces van grondstofinkoop bij de bedrijven die rijstproducten voor kinderen produceren, en zal deze inspecties in 2018 voortzetten. Ook zal de NVWA in 2018 rijst en rijstproducten blijven onderzoeken op het gehalte aan anorganisch arseen en handhavend optreden waar nodig.

Op de site van het Voedingscentrum staat informatie over arseen in (kinder-)voeding.