Bedrijven onder verscherpt toezicht (06-02-2021)

Toelichting n.a.v. uitzending RTL Nieuws op 6 februari 2021 over inspecties horeca-, ambachts- en retailbedrijven onder verscherpt toezicht in 2019.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft eind 2020 naar aanleiding van een WOB-verzoek van RTL Nieuws inspectierapporten openbaar gemaakt van 451 horeca-, ambachts- en retailbedrijven die in 2019 onder verscherpt toezicht hebben gestaan en waarbij de NVWA in dat jaar een of meerdere overtredingen heeft vastgesteld.

Verscherpt toezicht

Inspecteurs van de NVWA controleren horecabedrijven op hygiëne, omgang met voedsel en ongediertewering. Als sprake is van 1 of meer ernstige tekortkomingen, wordt een boeterapport opgemaakt. Bedrijven die ondanks opgelegde maatregelen onder de maat blijven presteren, komen onder verscherpt toezicht te staan. Dat gebeurt als het bedrijf in een tijdsbestek van 2 jaar 3 boetes krijgt opgelegd of als er direct gevaar voor de volksgezondheid is.

Het verscherpte toezicht verloopt volgens een vastgestelde werkwijze die bestaat uit 2 onderdelen: na het 1e trajectdeel stroomt het bedrijf - na voldoende verbetering - door naar het 2e traject, om uiteindelijk weer onder het reguliere toezicht te vallen. Tijdens het 1e deel krijgt het bedrijf inspecties, zijn er gesprekken met de ondernemer en is er sprake van aanvullende acties als sanctionerende en corrigerende interventies van de kant van de NVWA. Het 2e deel beslaat een periode van 8 maanden waarin het bedrijf een aantal keer wordt bezocht. In deze periode wordt bepaald of het bedrijf blijft voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Het uiteindelijke doel van het hele traject is het verbeteren van de regelnaleving op het gebied van voedselveiligheid.

Ruim 70% van de bedrijven die onder verscherpt toezicht worden gesteld is binnen één jaar uit het traject. Bij bijna 85% van de bedrijven gebeurt dit binnen anderhalf jaar.

Helaas komt het ook voor dat bedrijven gedurende soms meerdere jaren afwisselend onder het verscherpte en onder het reguliere toezicht vallen. Ruim 70% van de bedrijven die onder verscherpt toezicht worden gesteld is binnen één jaar uit het traject. Bij bijna 85% van de bedrijven gebeurt dit binnen anderhalf jaar. Er zijn echter ook bedrijven (ca 8%) die langer dan 2 jaar onder verscherpt toezicht staan. Het gaat hierbij om bedrijven die die er onder verscherpt toezicht wel in slagen de nodige verbeteringen door te voeren, maar deze verbetering niet gedurende langere tijd vast kunnen houden.

Overtredingen

Uit de openbaar gemaakte inspectieresultaten over 2019 blijkt dat de NVWA bij 451 van de 572 bedrijven in 2019 onder verscherpt toezicht stonden één of meerdere overtredingen heeft vastgesteld. Het gaat hierbij om horecabedrijven (79%), ambachtelijke bedrijven zoals bakkers en slagers 11%) en supermarkten (7%). Bij de overige bedrijven onder verscherpt toezicht heeft de NVWA in 2019 geen overtredingen meer geconstateerd. Het gaat hierbij om bedrijven die bijvoorbeeld zijn gestopt of failliet zijn gegaan of om bedrijven waar in 2019 alleen nog een inspectie in het kader van het ‘nazorgtraject’ is uitgevoerd die akkoord was.

Risicogericht

Inspecteurs van de NVWA inspecteren steeds meer risicogericht. Dit betekent dat inspecteurs vooral bij die bedrijven inspecties uitvoeren waar zij op basis van bijvoorbeeld meldingen of uitkomsten van eerdere inspecties overtredingen verwachten.

In 2020 heeft de NVWA als gevolg van de sluiting van de horeca en de overige maatregelen in verband met Corona circa 6.000 inspecties minder kunnen uitvoeren dan in 2019.

Openbaarmaking inspectieresultaten horeca

De NVWA maakt steeds meer inspectieresultaten zelf actief openbaar. In 2014 is begonnen met openbaarmaking van de inspectieresultaten van alle lunchrooms in Nederland. In de daarop volgende jaren zijn de uitkomsten van inspecties van horecagelegenheden in de grote steden daar stapsgewijs aan toegevoegd. Sinds 1 september 2020 publiceert de NVWA de uitkomsten van alle inspecties die vanaf die datum bij alle horecagelegenheden in Nederland zijn uitgevoerd op de website openbaargemaakte inspectieresultaten Horeca.

Meer informatie