Brucella canis bij een Nederlandse hondenfokkerij

Begin dit jaar heeft een dierenarts een hond met serieuze rugklachten getest op Brucella canis en heeft de positieve uitslag gemeld bij de NVWA. De NVWA heeft onderzoek gedaan op de fokkerij en alle aanwezige honden onderzocht. Enkele nakomelingen van de besmette hond die nog op het bedrijf waren bleken seropositief. De kennel is geblokkeerd en de besmette honden zijn geëuthanaseerd.

De NVWA probeert zoveel mogelijk hondeneigenaren te traceren die een pup bij de betreffende fokker hebben gekocht. Zij ontvangen een brief met het advies om in ieder geval niet met deze hond(en) te gaan fokken. Zij kunnen met vragen contact opnemen met hun dierenarts. Dierenartsen zijn geïnformeerd in samenwerking met de KNMvD, zodat ook zij alert kunnen zijn op brucella canis.

Mensen die zich zorgen maken over hun hond adviseren we contact op te nemen met hun dierenarts.

Om welke fokkerij en hondenras gaat het?

Het betreft een fokkerij met meerdere dieren van verschillende rassen en geslachten waar enkele nesten puppies gefokt werden per jaar. We kunnen geen verdere informatie geven waaruit de naam van de specifieke kennel kan worden afgeleid. Dat is wettelijk niet toegestaan. De betreffende kennel is geblokkeerd en er zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De besmette pups zijn geëuthanaseerd.

Is de ziekte gevaarlijk voor honden?

Brucellose is niet dodelijk, maar het is wel een aandoening die bij de ontwikkeling van rugklachten de hond ernstig in het welzijn beperkt. Omdat er geen genezende therapie bestaat betekent het dan vaak dat de hond dan wordt geëuthanaseerd.

Op welke symptomen moet je bedacht zijn bij honden? En bij mensen?

Symptomen bij honden
 

Bij teven zijn de belangrijkste verschijnselen:

  • abortus, meestal in de 7de tot 9de week van de dracht
  • dood of zwak geboren puppy's

Bij reuen zijn de belangrijkste verschijnselen:

  • ontsteking in bijbal, testikel of prostaat
  • onvruchtbaarheid
  • pijn en moeilijkheden met plassen en ontlasten

Hiernaast kunnen ook rugklachten en gewrichtsklachten voorkomen. Tot nu toe is serieuze rug- en/of nekpijn het meest voorkomende verschijnsel dat bij de honden in Nederland is gevonden. Bij röntgenonderzoek worden dan tussenwervelafwijkingen gezien die niet lijken te verbeteren met de gebruikelijke therapieën.

Symptomen bij mensen

Overdracht van hond naar mens is weinig beschreven en lijkt wereldwijd niet veel voor te komen. Tot op heden zijn er geen meldingen van besmetting bij mensen in Nederland, ook niet bij mensen die intensief contact hadden met besmette honden. In de afgelopen 50 jaar is in de literatuur een klein aantal patiënten beschreven. In de literatuur is langdurige onbegrepen koorts de meest beschreven klacht.