Reactie NVWA op RTL berichtgeving controle speeltoestellen, 27 juni 2018 (ingetrokken)

Dit bericht is ingetrokken. Zie NVWA erkent aansprakelijkheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst de beschuldiging van RTL nieuws dat het toezicht van de NVWA op de keuring van de speeltoestellen in de speelhal in Grootebroek heeft gefaald van de hand. In 2015 vond er een tragisch ongeval plaats met een van de speeltoestellen in deze speelhal.

RTL beweert dat de NVWA al in 2013 wist dat het luchtkussen waarmee later het ongeval plaatsvond niet goedgekeurd was, maar dat de NVWA verzuimde om het toestel vervolgens buiten gebruik te stellen. Daarnaast zou de NVWA gebreken aan het speeltoestel bij de inspectie van 2013 over het hoofd hebben gezien. Dat is onjuist.

De NVWA stelt dat zij inderdaad in 2013 heeft geconstateerd dat de vereiste documenten bij de speeltoestellen niet aanwezig waren. Het beleid in die tijd was dat de exploitant enige tijd kreeg om aan zijn administratieve verplichtingen - het tonen van een geldig certificaat - te voldoen. De exploitant heeft daar vervolgens ook aan voldaan. Het toestel was volgens het certificaat geschikt voor gebruik. Achteraf – na het ongeval - is geconstateerd dat het voor het toestel verstrekte certificaat betrekking had op een ander, vrijwel identiek type speeltoestel. Sinds 2017 is het beleid dat een speeltoestel onmiddellijk wordt stilgelegd wanneer geconstateerd wordt dat het bijbehorende certificaat ontbreekt

In zijn algemeenheid geldt dat de rol van de NVWA is om te controleren of de keuringsinstantie van speeltoestellen zijn werk goed heeft gedaan en of deze een positief oordeel heeft gegeven over de veiligheid van een toestel. De NVWA ziet ook toe op de naleving van de wettelijke eisen die worden gesteld aan de beheerder (bijvoorbeeld het bijhouden van een logboek). Maar de eerstverantwoordelijke voor het correct gebruik van goedgekeurde toestellen en juiste plaatsing ervan is de exploitant van de speelhal.