Kweekvlees mag worden verhandeld als het veilig is (18 mei 2018)

Kweekvlees is een innovatief product dat in een laboratorium wordt gekweekt van stamcellen van dieren. De ontwikkeling van kweekvlees kan een duurzaam alternatief zijn voor vlees en daarmee een bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame eiwitten. Voordat kweekvlees op de markt gebracht mag worden moet de veiligheid van dit nieuwe product wel gegarandeerd zijn. Als consumenten kweekvlees eten moeten ze er zeker van kunnen zijn dat het veilig is en dat ze er niet ziek van worden.

Kweekvlees is een nieuw voedingsmiddel (novel food). Nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen of ingrediënten die vóór 15 mei 1997 niet of nauwelijks werden gegeten in de Europese Unie (EU). Bedrijven die nieuwe voedingsmiddelen op de markt willen brengen moeten de veiligheid van het product aantonen bij de EU. Als de veiligheid voldoende kan worden aangetoond verleent de EU een toelating als nieuw voedingsmiddel. Voor kweekvlees is op dit moment nog geen toelating als nieuw voedingsmiddel en daarom mag kweekvlees nog niet in de handel worden gebracht.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij inspecties geconstateerd dat bij een museum en bij een restaurant kweekvlees in de vriezer bewaard werd. Het museum mag dit kweekvlees in depot houden voor educatieve doeleinden en het tonen aan bezoekers. Het is niet toegestaan kweekvlees in de handel te brengen en te bewaren in de vriezer van een restaurant. De NVWA heeft daarom maatregelen genomen om te zorgen dat het kweekvlees niet aan gasten wordt geserveerd zolang de veiligheid van het product niet is gegarandeerd. Zodra het bedrijf de veiligheid van het product heeft aangetoond bij de Europese Commissie mag het kweekvlees in de handel worden gebracht en dus worden geserveerd in het restaurant.