Multiplay springkussens toegestaan onder strikte voorwaarden

De NVWA heeft leveranciers nadrukkelijk gewezen op de voorwaarden voor veilig gebruik van Multiplay speeltoestellen. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat een toestel is goedgekeurd door een Aangewezen Keuringsinstantie (AKI), op de juiste wijze is opgesteld en rondom is voorzien van valdempend materiaal. Ook moet er voldoende gebruikstoezicht zijn tijdens het gebruik. Eén van de typen van het speeltoestel, de zogenoemde Multiplay Piraat, uitgevoerd in de vorm van een schip, wordt op last van de NVWA buiten gebruik gesteld vanwege het ontbreken van een geldig certificaat van goedkeuring. Van dit type is in Nederland een klein aantal in gebruik.

Update 31 januari 2019

De fabrikant van de Multiplay Piraat heeft deze variant technisch aangepast en opnieuw laten certificeren. Dit aangepaste springkussen voldoet daarom nu aan de wettelijke eisen en mag weer worden gebruikt.

Kind klimt op springkussen
©Hollandse Hoogte

Alle andere springkussens van Multiplay kunnen in gebruik blijven, tenzij deze door een leverancier worden teruggehaald en mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor veilig gebruik. Dat is het resultaat van onderzoek van de NVWA, dat is verricht naar aanleiding van recente meldingen over ongelukken met deze speeltoestellen. De Multiplay springkussens komen voor in enkele tientallen varianten en hebben de vorm van bijvoorbeeld een leeuw, een krokodil of een dolfijn. De Multiplay springkussens worden geproduceerd in Azië en door diverse importeurs in Nederland op de markt gebracht.

Onderzoek NVWA

In de zomer van 2018 zijn kinderen gewond geraakt bij 2 speelkussens van Multiplay, omdat de kinderen op de harde ondergrond naast het toestel zijn gevallen. Het NVWA-onderzoek laat zien dat de kinderen op de buitenrand van het toestel waren geklommen. Onduidelijk was of er sprake was van adequaat toezicht op het gebruik door volwassenen, zoals de aanwijzingen voorschrijven. Adequaat toezicht door volwassenen had kunnen voorkomen dat de kinderen de buitenrand hadden beklommen.

Voorwaarden gebruik

Vrijdag jongstleden heeft de NVWA de leveranciers gewezen op hun verplichting afnemers, exploitanten en verhuurders te informeren over de risico’s bij onjuist gebruik van het springkussen Multiplay. Het moet voorzien zijn van een rechtsgeldig certificaat van goedkeuring conform het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Verder mag het alleen gebruikt worden onder direct toezicht van de exploitant of beheerder. Ook moet er een valdempende ondergrond rondom het springkussen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van valmatten.

Aangewezen Keuring Instanties (AKI’s)

Een certificaat wordt afgegeven door één van de (door de minister van VWS) aangewezen keuringsinstanties (AKI’s). Een AKI is verantwoordelijk voor de technische keuring van een toestel en het toetsen van de juistheid en volledigheid van de instructies voor veilig gebruik. De AKI’s werken in afstemming met de NVWA aan vermindering van de kans op onjuist of oneigenlijk gebruik van Certificaten van Goedkeuring (CvG’s). Daardoor wordt  fraude met CvG’s  tegengegaan. 

Toezicht door ouders en verzorgers

Ook is het van belang dat ouders/begeleiders opletten of er goed toezicht tijdens het gebruik is en of het speeltoestel is voorzien van goede valdemping. Bij twijfel kunnen zij zich richten tot de exploitant van het speeltoestel.

(12-12-2018 aangepaste tekst)