NVWA erkent aansprakelijkheid

Eind december 2015 is de 4-jarige Maurycy Biernacki van een speeltoestel in de indoor-speelhal Happy Days in Grootebroek gevallen en een paar dagen daarna overleden. Deze zomer is informatie beschikbaar gekomen waaruit is gebleken dat de NVWA aansprakelijk is voor het ongeval.

De ouders van Maurycy zijn op de hoogte gesteld van het feit dat de NVWA aansprakelijkheid erkent. De NVWA leeft zeer mee met hun verlies en verdriet. De NVWA betreurt dit tragische ongeval dat mede door onzorgvuldig toezicht van de NVWA heeft kunnen plaatsvinden. In een gesprek met de ouders zal de NVWA persoonlijk excuses aanbieden en een nadere toelichting geven. De NVWA zet zich in om zo spoedig mogelijk een regeling met de ouders te treffen.

De NVWA acht het van belang om volledig en onafhankelijk te laten vaststellen welke feiten en omstandigheden zich hebben voorgedaan ten aanzien van de uitgevoerde inspectie. De NVWA heeft daarom de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht om zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Deze zomer is onder andere op basis van informatie van het Openbaar Ministerie gebleken dat het speeltoestel waarmee in 2015 het ongeluk plaatsvond, al in de speelhal moet zijn geweest ten tijde van de inspectie door de NVWA in 2013. Tot dat moment had de NVWA op basis van eerdere informatie de conclusie getrokken dat het toestel in 2013 ten tijde van de inspectie er niet stond. De inspectie in 2013 en het handelen van de NVWA daarna, voldeden niet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Door het onzorgvuldige toezicht van de NVWA op dit bedrijf is de ondernemer van de speelhal onvoldoende gewezen op zijn verantwoordelijkheid om een veilige speelsituatie in de speelhal te creëren. Daardoor kon het noodlottige ongeval plaatsvinden.

Terugblik

De NVWA heeft in oktober 2013 een inspectie uitgevoerd bij de indoor-speelhal Happy Days. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat van de aanwezige en opgestelde speeltoestellen geen logboeken waren bijgehouden en de certificaten van goedkeuring ontbraken. De ondernemer is hier direct na afloop van de inspectie mondeling van op de hoogte gesteld; hij zegde toe de ontbrekende informatie aan te leveren. Echter pas in september 2014 heeft de NVWA hem schriftelijk gesommeerd om alsnog de vereiste logboeken en certificaten te verstrekken. Van het toestel waarmee het ongeval in 2015 heeft plaatsgevonden, is geen certificaat van goedkeuring ontvangen. De NVWA had verder in 2013 moeten constateren dat het speeltoestel waarmee het ongeval in 2015 plaatsvond, niet was voorzien van een goede beveiliging tegen vallen en dat dempende maatregelen ontbraken. In strijd met het eigen interventiebeleid heeft de NVWA het toestel toen niet verzegeld zodat er geen gebruik meer van kon worden gemaakt. Bovendien had ook een herinspectie ter plaatse moeten plaatsvinden.

Een eerder bericht dat de NVWA op 27 juni 2018 op de website plaatste was gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar was. Deze informatie bleek later onvolledig en onjuist. De NVWA betreurt dit en trekt dit eerdere bericht in.