NVWA maakt rapporten dierenwelzijnsovertredingen varkensslachthuizen openbaar (23-11-2020)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een aantal rapporten over dierenwelzijnsovertredingen in varkensslachthuizen in de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020 openbaar gemaakt. Uit deze rapporten blijkt dat er in deze grote varkensslachthuizen niet voor niets permanent toezicht gehouden wordt door dierenartsen van de NVWA. De NVWA heeft in deze periode namelijk 8 keer opgetreden tegen ernstige dierenwelzijnsovertredingen.

Dierenartsen van de NVWA zijn op grote slachthuizen (waar 90% van de dieren wordt geslacht) permanent aanwezig om de aangevoerde dieren te keuren en te controleren of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Als een dierenarts ziet dat deze regels worden overtreden, grijpt hij of zij in. De dierenarts spreekt het slachthuispersoneel aan op de overtreding en zorgt waar mogelijk dat deze direct hersteld wordt om herhaling te voorkomen. Ook maakt de dierenarts een rapport van bevindingen op, waarmee vervolgens een bestuurlijke boete opgelegd kan worden.

Sinds 1 december 2019 treedt de NVWA strenger op tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Dat betekent dat de NVWA eerder een boete of andere sanctie oplegt en minder waarschuwt dan voorheen. Daarnaast blijven overtredingen 3 jaar staan. Nieuwe overtredingen in deze periode worden als herhaalde overtredingen bestraft. De boete voor dierenwelzijnsovertredingen in slachthuizen is € 2.500 bij eerste en € 5.000 bij een herhaalde overtreding.

Om dierenartsen in slachthuizen te ondersteunen bij hun werk maakt de NVWA steeds meer gebruik van cameratoezicht. Dit cameratoezicht wordt momenteel in alle grote en middelgrote slachthuizen ingevoerd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 27 oktober 2020 in een Kamerbrief aangekondigd verdere maatregelen te nemen om het toezicht op het dierenwelzijn in slachthuizen te verbeteren.

De NVWA heeft deze rapporten van bevindingen openbaar gemaakt omdat hier met een WOB-verzoek om is gevraagd. De rapporten en het openbaarmakingsbesluit zijn te vinden op Rijksoverheid.nl.

Omdat een aantal bedrijven bij de voorzieningenrechter bezwaar heeft gemaakt tegen deze openbaarmaking zijn 2 rapporten nog niet op Rijksoverheid.nl gepubliceerd. Publicatie van deze rapporten is afhankelijk van de uitkomst juridische procedures.