Reactie NVWA op beelden RTL over dierenwelzijnsovertredingen in slachthuizen (28-06-2021)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de beelden van RTL gezien waarop ernstige dierenwelzijnsovertredingen bij deze slachterij te zien zijn. Na het bekijken van de beelden heeft de NVWA direct hier tegen opgetreden.

De NVWA heeft het bedrijf maatregelen opgelegd n.a.v. overtredingen op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast wordt het bedrijf per direct onder verscherpt toezicht gesteld. Hierbij gaat er een extra NVWA medewerker toezicht houden op dierenwelzijn bij aankomst, in de stal en drijfgangen, en tijdens het doden van de dieren. Ook wordt het cameratoezicht frequenter uitgevoerd en mogen er alleen nog dieren worden aangevoerd als er een officiële dierenarts op het bedrijf aanwezig is. Dat betekent dat er niet voor 05.15 uur dieren gelost mogen worden.

Doordat een extra dierenarts bij het lossen aanwezig is, kan de NVWA, naast de fysieke beoordeling, extra toezicht houden op hoe er door het bedrijf met de dieren wordt omgegaan en hoe het bedrijf het welzijn van de dieren waarborgt. De dierenarts kan er op toezien hoe er met deze dieren wordt omgegaan en meteen ingrijpen indien dat nodig is.

Tevens is er aangifte gedaan door Varkens in nood bij het Functioneel Parket (FP). Het FP en de NVWA gaan de mogelijkheden voor strafrechtelijke vervolging bekijken.

In grote slachthuizen (waar 90% van de dieren wordt geslacht) houdt de NVWA permanent toezicht op dierenwelzijn. Waar we overtredingen constateren, grijpen we in. Waar nodig leggen we boetes op. Cameratoezicht in slachthuizen kan een goede aanvulling zijn op het toezicht door dierenartsen. In alle grote slachthuizen maakt de NVWA hiervoor gebruik van door het slachthuis geïnstalleerde camera’s,

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wanneer de NVWA constateert dat de geldende wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, neemt de NVWA maatregelen met als doel het bedrijf alsnog te laten voldoen aan de regels.