Reactie NVWA op berichtgeving over dierenwelzijnsovertredingen in slachthuizen (17 januari 2020)

Het gaat hier om ernstige dierenwelzijnsovertredingen waar de NVWA tegen heeft opgetreden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 13 januari 2020 naar aanleiding van een WOB-verzoek documenten openbaar gemaakt over dierenwelzijnsovertredingen bij Nederlandse varkensslachterijen tussen 1 januari 2018 tot en met juli 2019 die de NVWA zelf heeft geconstateerd. De beelden en beschrijvingen die met dit WOB-verzoek openbaar zijn gemaakt, zijn afkomstig van rapporten van bevindingen die zijn opgemaakt door toezichthoudende dierenartsen van de NVWA.

In grote slachthuizen (waar 90% van de dieren wordt geslacht) houdt de NVWA permanent toezicht op dierenwelzijn. Waar we overtredingen constateren, grijpen we in. Waar nodig leggen we boetes op. Cameratoezicht in slachthuizen kan een goede aanvulling zijn op het toezicht door dierenartsen. In alle grote slachthuizen zijn hiervoor al camera’s geïnstalleerd, in kleine en middelgrote slachthuizen wordt het cameratoezicht nu ingevoerd.

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wanneer de NVWA constateert dat de geldende wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, neemt de NVWA maatregelen met als doel het bedrijf alsnog te laten voldoen aan de regels.

Sinds 1 december 2019 treedt de NVWA strenger op tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Dat betekent dat de NVWA eerder een boete of andere sanctie oplegt en minder waarschuwt. Daarnaast blijven overtredingen 3 jaar staan. Nieuwe overtredingen in deze periode worden als herhaalde overtredingen bestraft.

Meer informatie: